Kalendarium – 8 listopada

8 listopada 1877 r. zmarł w Warszawie Karol Adolf Beyer, urodzony 10 lutego 1818 r. polski fotograf, numizmatyk, członek Societe francaise de photographie. Uznany za „ojca fotografii polskiej”, był pierwszym zawodowym fotografem w Warszawie.

Techniki fotografii uczył się przebywając w Paryżu, choć jej podstawy znał już wcześniej. W latach 1844-1867 prowadził w Warszawie zakład fotograficzny, mieszczący się kolejno: przy ul. Senatorskiej, ul. Wareckiej i Krakowskim Przedmieściu, w którym wykonywał przede wszystkim portrety, które cieszyły się dużym zainteresowaniem. Wykonywał także pejzaże i zdjęcia architektury Warszawy i okolic oraz innych miast Polski. Fotografią zajmował się w sposób wszechstronny, zaczynał od fotografii dagerotypowej (w tej technice dokonał wyjątkowego osiągnięcia w swoim dorobku: sfotografował całkowite zaćmienie słońca), później wykonywał kalotypy (tj. fotografie uwieczniane na papierze, a nie – jak dagerotypy – na metalowej płytce). Poznanie techniki mokrego kolodionu, usprawniło jego pracę, gdyż umożliwiło uzyskiwanie wielu ostrych odbitek z pojedynczego negatywu w krótkim czasie. Techniką kolodionową wykonywał nie tylko portrety czy zdjęcia plenerowe, ale i reprodukcje dzieł sztuki. Beyer zajmował się także fotografią naukową, która dopiero zaczynała się rozwijać, ale od początku wynalezienia fotografii uznawana była za jedno z jej najważniejszych potencjalnych zastosowań.

Beyer śledził nowości z zakresu fotografii wprowadzając je w swoim zakładzie, np. od 1859 r. wykonywał modne w Europie zdjęcia w formacie carte de viste. Od 1859 r. eksperymentował z reprodukowaniem fotografii za pomocą technik graficznych litografii (litofotografia) i drzeworytu (ksylofotografia). Współpracował z różnymi artystami (np. Juliuszem Kossakiem), którzy kolorowali i retuszowali jego fotografie.

Wykorzystywanie w pracy coraz bardziej skomplikowanych technik wymagało zaangażowania dodatkowych osób (w 1853 r. Beyer zatrudnił pierwszego stałego pracownika,  a później kolejnych, aż w roku 1863 jego zakład liczył 20 pracowników). Pracowali u niego znani później fotografowie m.in. Marcin Olszyński, Konrad Brandel, Teofil Boretti, Ferdynand Kloch, Aleksander Kowaliński, czy Meletiusz Dutkiewicz.

Udzielał się publicznie, wykonywał fotografie bieżących wydarzeń społecznych i politycznych. Znany jest jego zestaw portretów pośmiertnych tzw. „pięciu poległych” czy Delegacji Miejskiej (prawdopodobnie pierwszy fotomontaż w Polsce, wykonany z osobnych zdjęć). W czasie powstania styczniowego został zesłany do Rosji, gdzie nie porzucił fotografii robiąc zdjęcia współwięźniów. Po powrocie z wygnania wrócił do nowej Warszawy, z silną konkurencją na rynku fotograficznym. Jego pracownicy otworzyli własne studia fotograficzne, a Beyer nękany dozorem carskiej policji, zmuszony został z powodu biedy do wyprzedaży kolekcji i nieruchomości. Ostatnie lata życia poświęcił numizmatyce i archeologii. 

Karol A. Beyer – Delegacja Miejska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *