RODO, UODO, IDO, EROD, EDPD, GDPR … O co chodzi? Czy się tego bać? Czy to się da oswoić?

“fotoLEX”  to cykl różnych szkoleń z prawa dla osób fotografujących.

Obejmuje on kwestie prawne związane z wykonywaniem zdjęć, ich rozpowszechnianiem oraz przetwarzaniem danych osobowych zawartych na nich.  W czasie szkoleń można także poznać podstawy prawa własności intelektualnej, w tym kwestie dozwolonego użytku w odniesieniu do fotografii. Uczestnicy poznają również zasady sporządzania podstawowych umów wykorzystywanych w pracy fotografa.

W czasie szkolenia uczestnicy mają możliwość nabycia praktycznych umiejętności rozpoznawania reżimów prawnych, którym w różnych sytuacjach podlegają. Przyswoją sobie także podstawowe zasady ochrony danych osobowych (RODO), w tym w szczególności wizerunku, w konkretnych sytuacjach, w jakich może znaleźć się osoba fotografująca. Poznają także zasady związane z przetwarzaniem danych osobowych.

Dla uczestników – po zajęciach –  będzie możliwość indywidualnych konsultacji z adwokatem.

Szkolenia odbywają się w formie spotkań podzielonych na trzy bloki dotyczące: ochrony dóbr osobistych, prawa autorskiego oraz ochrony danych osobowych.

NAJBLIŻSZE PLANOWANE SZKOLENIE

DWA DNI – DWA BLOKI !

“RODO” + “ochrona dóbr osobistych”

czerwiec 2020

Szkolenie odbędzie się w Krakowie.
Bliższe informacje pojawią się na przełomie maja/kwietnia 2020.

Cena szkolenia:

ZAPISY:

  • Szczegóły dotyczące udziału w warsztatach można znaleźć w regulaminie zamieszczonym poniżej.
  • Warunkiem uczestnictwa są (łącznie):

  1. zapoznanie się z regulaminem i jego akceptacja,
  2. przesłanie skanu kompletnej i podpisanej Karty Zgłoszenia,
  3. otrzymanie Potwierdzenia Uczestnictwa,
  4. przelanie na konto Fundacji opłaty za uczestnictwo w szkoleniu,
  5. przekazanie oryginału podpisanej Karty Zgłoszenia przy rozpoczęciu szkolenia.