O nas

Fundacja Arte-Lab ustanowiona została przez Sabinę Jurusik i Wojciecha Grybosia we wrześniu 2018 roku. Celem działania Fundacji jest promowanie sztuk wizualnych, rozwój środowisk twórców sztuki wizualnej, wspieranie i promowanie twórców sztuk wizualnych oraz ich twórczości, edukacja w zakresie sztuk wizualnych. Na obecnym etapie najważniejszą ze sztuk wizualnych dla działalności Fundacji jest fotografia. Fundatorzy zadbali, aby wyposażyć fundację nie tylko w środki finansowe, ale także narzędzia konieczne dla jej bytu i rozwoju. Fundacja ma m.in. możliwość realizacji różnorodnych projektów – od prowadzenia szkoleń poprzez wystawy i konkursy aż po organizację festiwali. Przyjęty statut umożliwia fundacji prowadzenie różnorakiej działalności gospodarczej. Organami nadzorczymi wobec Fundacji są: Minister Kultury i Sztuki oraz Prezydent Miasta Krakowa.


FUNDACJA ARTE-LAB

Aleja Sosnowa 9
30-224 Kraków

KRS 0000750903

NRB 86 1750 0012 0000 0000 4081 8871

ZARZĄD FUNDACJI

Marcin Pycha – prezes zarządu
Jolanta Węglarz – członek zarządu

RADA FUNDATORÓW

Wojciech Gryboś – prezes Rady
Sabina Jurusik – członek Rady